top of page

PRIVACYBELEID

Belangrijke mededeling betreffende gegevensverwerking in verband met Google Analytics

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Als de instantie die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens die door deze site worden verzameld, buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland is gevestigd, wordt de verwerking van gegevens in verband met Google Analytics uitgevoerd door Google LLC (met hoofdkantoor in de Verenigde Staten). Google Ireland Limited en Google LLC worden hierna "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op de computer van de sitebezoeker worden opgeslagen, om analyse van het gebruik van de site door deze laatste mogelijk te maken. De door het cookie gegenereerde informatie (inclusief het ingekorte IP-adres) over het gebruik van de website wordt doorgaans overgebracht naar en door Google opgeslagen.

Google Analytics wordt uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp ()" op deze site. De extensie garandeert anonimisering van het IP-adres door inkorting en sluit daarom elke directe persoonlijke verwijzing uit. Via deze extensie verkort Google het IP-adres van de bezoeker van de site die zich bevindt in een lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres van de bezoeker van de site naar de servers van Google verzonden en in de Verenigde Staten ingekort. Het IP-adres, dat wordt verstrekt door de browser van de sitebezoeker met behulp van Google Analytics, wordt door Google niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

In opdracht van de site-exploitant zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de site te evalueren, rapporten over de site-activiteit op te stellen en andere website- en internetgerelateerde diensten aan de site-exploitant te leveren (art. 6, 1.f, AVG). Het legitieme belang bij de verwerking van gegevens ligt in de optimalisatie van deze site, de analyse van het gebruik van de site en de aanpassing van de inhoud. De belangen van gebruikers worden adequaat beschermd door de pseudonimisering van hun gegevens.

Google LLC garandeert een adequaat niveau van gegevensbescherming op basis van Europese modelcontractbepalingen. Gegevens die worden verzonden en gekoppeld aan Google Analytics-cookies, zoals gebruikers-ID's of advertentie-ID's, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Het verwijderen van gegevens die de bewaartermijn hebben bereikt, wordt eenmaal per maand automatisch uitgevoerd.

De sitebezoeker kan het gebruik van cookies weigeren door de juiste instelling in de browser te selecteren. De sitebezoeker kan ook voorkomen dat Google informatie (inclusief het IP-adres) verzamelt via cookies en deze informatie verwerkt door deze plug-in te downloaden en te installeren in zijn browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

De sitebezoeker kan het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op deze link te klikken . Er wordt dan een "opt-out-cookie" geplaatst waarmee de bezoeker van de site niet kan worden gevolgd tijdens het browsen op de site.

Raadpleeg voor meer informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door Google, de instellingen en de mogelijkheden voor deactivering het privacybeleid van Google ( https://policies.google.com/privacy ) en de instellingen van Google Ads ( https://policies.google.com/privacy ) ://adssettings.google.com/authenticated ).

Daarnaast moet je er meer over weten.

bottom of page